Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Inlösen av aktier

Atlas Copco har genererat betydande kassaflöden under de senaste åren. I tider när bolagets finansiella ställning är stark görs därför ett inlösenförfarande för att effektivisera balansräkningen, samtidigt som den finansiella flexibiliteten för ytterligare tillväxt behålls.

I ett inlösenförfarande delas varje befintlig aktie upp i flera aktier. En av dessa kommer sedan att lösas in automatiskt.

 • Inlösen av aktier 2015 5.5 MB, PDF
 • Skatteverkets allmänna råd 2015 145.9 kB, PDF
 • Pressmeddelande 2015 133.9 kB, PDF
 • Inlösen av aktier 2011.pdf 1.7 MB, PDF
 • Skatteverkets allmänna råd 2011 33.2 kB, PDF
 • Pressmeddelande 2011 18.3 kB, PDF
 • Inlösen av aktier 2007 591.6 kB, PDF
 • Skatteverkets allmänna råd 2007 25.2 kB, PDF
 • Pressmeddelande 2007 23.2 kB, PDF
 • Inlösen av aktier 2005 478.4 kB, PDF
 • Pressmeddelande 2005 91.9 kB, PDF