Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Återköp av aktier

Här hittar du information om Atlas Copcos återköp. 

De senaste årens återköp har gjorts för att täcka prestationsbaserade långsiktiga incitamentsprogram. För ytterligare information om optionsprogrammen och återköp av egna aktier, se not 5 och 20 i årsredovisningen .

Klicka här för att se den Nordiska Börsens dagliga uppdatering av Atlas Copcos aktieåterköp.