Koncernnyheter

Vi rekommenderar att du begränsar ditt sökande utifrån de förvalda kategorierna och/eller använder specifika sökord för att få ett snabbare och exaktare resultat.

För att se pressmeddelanden som har offentliggjorts enligt lag eller andra regelverk, välj “Regelstyrda pressmeddelanden” under Ämne nedan. (Gäller pressmeddelanden som har publicerats efter 3 juli 2016).

Belastning

17 maj 2018

Diverse 2018

Stockholm den 17 maj 2018: Den 24 april 2018 beslutade årsstämman i Atlas Copco AB att dela ut samtliga aktier i det helägda bolaget Epiroc AB till aktieägarna i Atlas Copco AB. Styrelsen bemyndigades samtidigt att fastställa avstämningsdag för utdel...

20 april 2018

Diverse 2018

Stockholm den 20 april 2018: Epiroc AB, bolaget som Atlas Copco-gruppen planerar att dela ut till aktieägare under mitten av 2018, bjuder in investerare, analytiker, finansiell media och andra intressenter till sin första årliga kapitalmarknadsdag de...