Koncernnyheter

Vi rekommenderar att du begränsar ditt sökande utifrån de förvalda kategorierna och/eller använder specifika sökord för att få ett snabbare och exaktare resultat.

För att se pressmeddelanden som har offentliggjorts enligt lag eller andra regelverk, välj “Regelstyrda pressmeddelanden” under Ämne nedan. (Gäller pressmeddelanden som har publicerats efter 3 juli 2016).

Belastning

9 mars 2018

Diverse 2018

Stockholm den 9 mars 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har börjat förse sin kompressorfabrik i Chakan, Indien, med energi som nästan uteslutande kommer från solceller.  Det är en del i det arbete som pågår ...

9 mars 2018

Diverse 2018

Stockholm den 9 mars, 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har invigt ett utökat innovationscenter i Bretten, Tyskland, för att kunna tillgodose kundernas ökande krav på att testa och utveckla innovativa monte...