Atlas Copco rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2014

29 januari 2015

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Rekordhögt operativt kassaflöde och extra utskiftning föreslagen

Marknadsutsikter på kort sikt

Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas öka något.

Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 20 oktober 2014):

Den sammantagna efterfrågan på Gruppens utrustning och service förväntas öka något.

För mer information kontakta:


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.