Atlas Copco rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012

31 januari 2013(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Ett bra kvartal och ett rekordår

Marknadsutsikter på kort sikt

Den sammantagna efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas minska något.

För ytterligare information kontakta:Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90,5 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.