Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Finansiell information från Atlas Copco under 2012

27 oktober 2011

Stockholm den 27 oktober 2011: Atlas Copco-gruppen publicerar finansiell information följande datum under nästa år och 2013:

201231 januariBokslutskommuniké 2011


Q4 – fjärde kvartalets resultat 2011
27 aprilÅrsstämma


Q1 – första kvartalets resultat 2012
17 juliQ2 – andra kvartalets resultat 2012
24 oktoberQ3 – tredje kvartalets resultat 2012
201331 januariBokslutskommuniké 2012


Q4 – fjärde kvartalets resultat 2012

För ytterligare information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.

  • 111027 -sv- Financial information in 2012 11.4 kB, PDF