Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Atlas Copcos årsredovisning har idag publicerats

26 mars 2010

Stockholm den 26 mars 2010: Atlas Copcos årsredovisning har idag publicerats på Gruppens hemsida. Dokumentet inkluderar även Atlas Copcos hållbarhetsredovisning och rapport om koncernens styrning.

Årsredovisningen kan laddas ned från Atlas Copcos hemsida: www.atlascopco.com/ir .Distributionen av den tryckta versionen påbörjas idag.För ytterligare information kontakta:


Daniel Frykholm, Presschef


08 743 8060 eller 070 865 8060


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.