Atlas Copco säljer spanska uthyrningsverksamheten Guimera

13 februari 2008

Stockholm den 13 februari 2008: Atlas Copco S.A.E. har idag avyttrat Guimera S.A., som ingick i Atlas Copco Kompressortekniks uthyrningsverksamhet i Spanien. Försäljningen är en del av divisionen Specialty Rentals strategi att fokusera på sin kärnverksamhet.

Köparen är ett dotterbolag till General de Alquiler de Maquinaria S.A. (GAM), Spaniens marknadsledande maskinuthyrningsföretag. Den sålda verksamheten, som inkluderar varumärket Guimera, har en total årlig försäljning på omkring MSEK 130 och 92 anställda. Den rör främst uthyrning av generatorer och klimatanläggningar.

“Efter denna och tidigare försäljningar, som syftade till att koncentrera verksamheten till oljefri luft och högtrycksutrustning för industrin, har vår division Specialty Rental nu en mer effektiv struktur, som ytterligare förbättrar vårt kundfokus och hjälper oss att utveckla divisionen,” säger Ronnie Leten, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. “Vi tror att Guimera med sina nya ägare har utmärkta förutsättningar för framtiden.”

Försäljningspriset är MSEK 170. Atlas Copcos återstående specialuthyrningsverksamhet i Spanien arbetar under varumärket Atlas Copco.

För ytterligare information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2008, kl 13:30.