Atlas Copco i korthet

Våra produkter och service fokuserar på att erbjuda kunderna ständiga förbättringar av produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi.

I allt vi gör strävar vi efter att tillföra värde genom våra innovativa produkter och professionella tjänster och service. Samtidigt bidrar vi till en positiv samhällsutveckling och arbetar aktivt för att minimera alla former av negativ miljöpåverkan.

Atlas Copco Fakta i korthet 2016-2017

Atlas Copco grundades redan 1873 och har därmed mer än 140 års erfarenhet av innovationer som skapar hållbar produktivitet.

Våra produkter och tjänster omfattar kompressorer och tryckluftsutrustning, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem samt finansiering, service och uthyrning.

Atlas Copcos kunder finns överallt. För dem är vi ett lokalt bolag, samtidigt som vi är en global industrikoncern med stora resurser och närvaro i mer än 180 länder. Vi har egen verksamhet i över 90 länder.

Vi utvecklar och producerar produkter i ett tjugotal länder med en övervägande del av tillverkningen koncentrerad till Belgien, Sverige, Tyskland, USA, Indien och Kina.

Products all business areas

Affärsområden

Våra produkter och servicetjänster höjer produktiviteten och konkurrenskraften hos våra kunder samtidigt som vi aktivt eftersträvar en positiv påverkan på samhällsutvecklingen med minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

Läs mer om vår verksamhet

Loading...