Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Kommande finansiell information från Atlas Copco

21 september 2012

Stockholm den 21 september 2012: Atlas Copco-gruppen publicerar finansiell information följande datum under nästa år och 2014:

201331 januari Bokslutskommuniké 2012


Q4 – fjärde kvartalets resultat 2012
29 aprilÅrsstämma


Q1 – första kvartalets resultat 2013
18 juliQ2 – andra kvartalets resultat 2013
25 oktober Q3 – tredje kvartalets resultat 2013
201430 januariBokslutskommuniké 2013


Q4 – fjärde kvartalets resultat 2013

För ytterligare information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.

  • 120921 -sv- Financial information in 2013 11.4 kB, PDF