Atlas Copcos rapport för andra kvartalet 2012

17 juli 2012

God efterfrågan och rekordhöga intäkter och rörelseresultat

Marknadsutsikter på kort sikt

Den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på den nuvarande höga nivån.

För ytterligare information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.

  • Microsoft Word - 120717-s-Q2.doc 159.8 kB, PDF