Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Atlas Copcos årsredovisning har idag publicerats

15 mars 2011

Stockholm den 15 mars 2011: Atlas Copcos årsredovisning har idag publicerats på Gruppens hemsida. Dokumentet inkluderar även Atlas Copcos hållbarhetsredovisning och rapport om koncernens styrning.

Årsredovisningen kan laddas ned från Atlas Copcos hemsida: www.atlascopco.com/ir


För dem som har beställt en tryckt version påbörjas distributionen den 30 mars.


För ytterligare information kontakta:

Daniel Frykholm, Presschef


08 743 8060 eller 070 865 8060


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

  • 110315 -sv- Annual report 2010 published 11.3 kB, PDF