Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Produkter och lösningar

Vi erbjuder innovativa kompressorer, luftbehandlingssystem, vakuumlösningar, industriverktyg och monteringssystem, visionsystem samt energi- och flödeslösningar. Industrier över hela världen förlitar sig på vår världsledande expertis.

Kompressorer, reservdelar och serviceVakuumlösningar Industriverktyg och monteringslösningarMobil anläggnings- och kraftutrustningHyrlösningar dygnet runt

Kompressorer, reservdelar och service   

Field technician at work

Affärsområdet Kompressorteknik erbjuder tryckluftslösningar: industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet framförallt för tillverknings- och processindustrin.

Vakuumlösningar

Service technician in the field

Affärsområdet Vakuumteknik erbjuder vakuumprodukter, reningssystem, ventiler och relaterade produkter. De viktigaste marknaderna är halvledare och vetenskapliga instrument samt en bred variation av industrisegment, inklusive kemiska processindustrier, livsmedelsförpackning och pappershantering. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet i syfte att ytterligare förbättra kundernas prestanda.

Industriverktyg och monteringslösningar

Working with hand-held tools

Affärsområdet Industriteknik erbjuder industriverktyg, monterings- och visionsystem, produkter för kvalitetssäkring, samt mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och allmän industri, flygindustrin, samt underhåll och fordonsservice.

Mobil anläggnings- och kraftutrustning  

Power Technique Service, your partner for power, flow, light and air solutions

Affärsområdet Energiteknik erbjuder lösningar för luft, energi och flöde genom portabla kompressorer, pumpar, belysningsmaster och generatorer, samt flera kompletterande produkter. Det erbjuder också specialiserad uthyrning av utrustning och tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Med en framtidsinriktad syn på innovation erbjuder Energiteknik hållbara lösningar inom flera industrisegment såsom anläggning, tillverkning, prospekteringsborrning och olja och gas.

Hyrlösningar dygnet runt

Service technician in the field

Bra idéer stärker hållbar utveckling. Atlas Copco Specialty Rental främjar smidighet genom att snabbt agera och anpassa sig för att hitta de mest passande lösningarna utefter varje situation. För att tillgodose kundernas behov tillhandahåller experter inom Specialty Rental skräddarsydda lösningar för luft, energi, flöde och kväve. Genom att samarbeta nära sina kunder, får de smidighet att löna sig.

Letar du efter mer information om våra produkter och tjänster?

Läs mer om Atlas Copcos verksamhet i just ditt land.