Kompressordistributor i Ecuador har blivit del av Atlas Copco Group

2 jul 2024

Nacka den 2 juli 2024: Emcovele S.A., en kompressordistributör i Ecuador, har blivit en del av Atlas Copco Group.

Företaget, som är beläget i Quito och Guayaquil, har 49 anställda och erbjuder försäljning och service av tryckluftsteknik.

"Detta förvärv kommer att stärka vår direkta närvaro i Ecuador och är i linje med vårt mål att komma närmare slutkunderna och öka vår geografiska täckning", säger Philippe Ernens, affärsområdeschef Kompressorteknik.

Köpeskillingen offentliggörs inte. Den förvärvade verksamheten har blivit en del av servicedivisionen inom affärsområdet Kompressorteknik.

För mer information, kontakta:

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2023 hade koncernen intäkter på 173 BSEK, och cirka 53 000 anställda vid årets slut.