Atlas Copco uppmärksammar den 25e årliga Världsvattendagen

22 mar 2018

Stockholm, Sweden, den 22 mars 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, hedrar idag den 25e årliga Världsvattendagen genom att fokusera på vikten av rent dricksvatten.

India water for all

India water for all

Atlas Copco började så tidigt som 1984 att stötta projekt för tillgång till rent vatten genom organisationen Vatten åt Alla som drivs av anställda. Den globala, icke-vinstdrivande organisationen tillgodoser behovet av långsiktig tillgång till rent dricksvatten, renhållning och hygien. Genom frivilliga donationer, som Atlas Copco dubblar, har den icke-vinstdrivande organisationen sedan starten försett omkring två miljoner människor med rent dricksvatten. "Våra anställda visar ett stort engagemang för vårt samhällsinitiativ genom att bidra både ekonomiskt och med sin tid"säger Sofia Svingby, Chef för ansvarsfullt företagande. "Atlas Copco arbetar också ständigt för att minska vattenkonsumtionen i verksamheten samt för att öka användandet av förnybar energi." Brist på säker tillgång till rent vatten nära hemmet har enorma hälsokonsekvenser för hundratals miljoner människor, och särskilt för kvinnor och flickor. Ett av FN:s Globala Mål för Hållbar Utveckling syftar till att alla ska få säker tillgång till rent vatten senast 2030. Ett av projekten som avslutats under 2017 heter Jaldoot, vilket betyder vattenbudbärare. Projektet har hjälpt samhällen i regionen Maharashtra i Indien som drabbats svårt av torka att själva konstruera och hantera sin vattentillförsel. Projektet har påverkat 88 000 personer i 23 byar. Förutom att förse området med dricksvatten har man inom ramen för projektet inlett ett antal lokala initiativ för att skydda och bevara vattenresurserna. Detta hjälper också till att minska beroendet av monsunregnet inom jordbruket. Jordbruk är regionens största källa till inkomst och arbete. Fakta, Vatten åt Alla under 2017: Omkring 374 000 personer omfattades av projekten under 2017. Vatten åt Alla drev 55 projekt i Asien, Afrika och Amerika. Av dessa är 26 pågående. Mer än 8000 av Atlas Copcos anställda runt om i världen är aktiva medlemmar i Vatten åt Alla.

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco en omsättning på 116 miljarder kronor och cirka 47 000 anställda.