Atlas Copco konsoliderar verksamhet för gruvutrustning i Kina

10 aug 2016

Stockholm den 10 augusti 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, kommer att flytta verksamheten för en av sina tillverkningsenheter för gruvutrustning inom Kina, från Shenyang till Zhangjiakou. Flytten kommer att öka effektiviteten och stärka företaget för framtiden. 

Handhållen bergborrmaskin

Atlas Copco kommer att stänga enheten i Shenyang, som tillverkar framförallt handhållna bergborrmaskiner för gruvor och bygg- och anläggning, och flytta produktionen till fabriken i Zhangjiakou. I Shenyang kommer cirka 225 personer att påverkas. I Zhangjiakou tillverkar Atlas Copco för närvarande sänkborrutrustning som används för att borra spränghål, vattenbrunnar och geotermiska energiapplikationer. På denna plats kommer cirka 45 personer att anställas och investeringar göras i utbyggnad av enheten och nya maskiner. 

Vi har en fantastisk produktportfölj i Kina, men med den svaga efterfrågan på gruvmarknaden måste vi försäkra oss om att vi använder vår kapacitet på det mest effektiva sätt,” säger Johan Halling, chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik. “Att konsolidera verksamheten kommer hjälpa oss att stå starka för framtiden. Vi kommer att stödja de anställda som påverkas i denna svåra situation.”

Båda verksamheterna tjänar främst den inhemska kinesiska marknaden.  

För mer information kontakta:

  • Johan Halling, Affärsområdeschef för Gruv- och bergbrytningsteknik 08 743 8000
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455 [email protected]

Atlas Copcoär en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com. Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.