Atlas Copco rapport för andra kvartalet 2015

16 jul 2015

Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa

Marknadsutsikter på kort sikt

Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas öka något.


Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 28 april 2015):

Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas öka något. 

För mer information kontakta:


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.