Atlas Copco rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2013

30 jan 2014


2014-01-30
(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Stabil efterfrågan från industrin - gruvutrustning var fortsatt svagMarknadsutsikter på kort sikt 

Den totala efterfrågan på Gruppens produkter och tjänster förväntas ligga kvar på nuvarande nivå. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 25 oktober 2013):

Den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på nuvarande nivå.
För ytterligare information kontakta: Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda.