2012

Belastning

27 nov 2012

Stockholm den 27 november 2012: Atlas Copco har vunnit en order värd omkring MUSD 10 (MSEK 70) för att leverera utrustning till den andra fasen i bygget av Colombias största vattenkraftsprojekt, Ituango. O...

15 nov 2012

Stockholm den 15 november 2012: Atlas Copco anordnar idag sin årliga kapitalmarknadsdag, denna gång i Örebro. På agendan står en uppdatering av koncernens strategi och av marknadsläget, samt en mer ingåend...

24 okt 2012

Stockholm den 24 oktober 2012: Atlas Copco redovisade idag ett bra rörelseresultat samt växande intäkter och orderingång för det tredje kvartalet, trots en försvagning av efterfrågan på utrustning från mån...

22 okt 2012

Stockholm den 22 oktober 2012: Följande representanter för de fyra största aktieägarna i Atlas Copco AB, tillsammans med styrelseordföranden Sune Carlsson, kommer att bilda valberedning inför årsstämman 20...

22 okt 2012

Stockholm den 22 oktober 2012: Atlas Copco har öppnat ett marknadsbolag i Ouagadougou i Burkina Faso. Syftet är att stärka företagets närvaro i västra Afrika med ett breddat utbud av produkter och tjänster...