Atlas Copco förvärvar tillverkare av avancerade borrsystem för flygindustrin

3 okt 2011

Stockholm den 3 oktober 2011: Atlas Copco-ägda ETS Georges Renault S.A.S. i Frankrike har tecknat avtal om att förvärva Seti-Tec S.A.S., en fransk tillverkare av avancerad borrningsutrustning och lösningar för flygindustrin.

Seti-Tec, som grundades 2005, är en snabbväxande och innovativ aktör inom flygindustrin, med några av världens största flygplanstillverkare bland sina kunder. Bolaget, som är privatägt, har 14 anställda och hade intäkter på MEUR 4.4 (MSEK 40) under 2010. Seti-Tec har huvudkontor nära Paris.

”Det här förvärvet ger oss en bredare bas för att kunna öka vår försäljning till flygindustrin,” säger Mats Rahmström, affärsområdeschef för Atlas Copco Industriteknik. ”Det passar perfekt med vår strategi att erbjuda lösningar med högt värde till marknader med behov av toppmodern teknik.”

Seti-Tec kommer att ingå i divisionen Chicago Pneumatic Tools inom affärsområdet Industriteknik. Förvärvet väntas avslutas under det fjärde kvartalet.

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, Affärsområdeschef, Industriteknik
    08 743 8505 eller 070 889 9350
  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com

Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och tjänster genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och flygindustrierna, industriell tillverkning och underhåll samt inom fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Frankrike och Japan.