Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2008 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

18 juli 2008

Utvecklingsmarknader lyfter försäljningstillväxten