Atlas Copco köper tillverkare av boosters och kompressorer för olje- och gasindustrin

24 april 2008

Stockholm den 24 april 2008: Atlas Copco North America LLC, USA, har tecknat ett avtal med Grimmer Industries Inc., USA, om att förvärva bolagets Hurricane™ booster- och GrimmerSchmidt™ portabla kompressorverksamhet. Genom förvärvet kommer Atlas Copco att kunna möta olje- och gasindustrins växande efterfrågan på högtrycksprodukter.

Den köpta verksamheten sysselsätter 90 personer och omsatte MUSD 25 (MSEK 146) under 2007. Företaget tillverkar, säljer och gör service på luft- och gasboosters, boosters för naturgas, samt portabla kompressorer under varumärkena Hurricane™ och GrimmerSchmidt™.

“Vi har sett en ökad efterfrågan på högre tryck hos våra kunder inom olje- och gasindustrin. Hurricanes boosters kommer att tillgodose den efterfrågan och kompletterar vårt befintliga sortiment”, säger Ronnie Leten, chef för affärsområdet Kompressorteknik. “Förvärvet är ett strategiskt steg i syfte att stärka positionen inom dessa segment.”

Grimmer Industries Inc. är privatägt och har sitt huvudkontor i Franklin, Indiana. Atlas Copco kommer att fortsätta driva verksamheten på samma plats. Verksamheten kommer att drivas av det nyskapade bolaget Atlas Copco Hurricane LLC, inom Portable Air-divisionen.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Affären väntas vara genomförd under mitten av maj 2008.

För ytterligare information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2008, kl 08:45.