Atlas Copco köper återstående aktier i kinesisk komponenttillverkare

1 november 2007

Stockholm den 1 november 2007: Atlas Copco meddelade idag att bolaget har förvärvat de 75% av aktier som återstod i dess joint venture Shenyang Ruifeng Machinery Ltd. Affären stärker tillverkningen i Kina av komponenter för lätt entreprenadutrustning.

Affären ger Atlas Copco full kontroll över den lokala produktionen av de viktigaste komponenterna för pneumatiska borrmaskiner samt för pneumatiska och hydrauliska spett. Avtalet görs mellan Atlas Copco (China) Investment Co. Ltd och Shenyang Rockdrill Company.

“Tack vare detta kan vi vidareutveckla fabriken och får möjlighet att introducera fler produkter från vår Construction Tools-division på den kraftigt växande marknaden i Asien,” säger Björn Rosengren, chef för Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik. “Dessutom hjälper det oss att etablera ett lokalt kompetenscenter för design, utveckling och tillverkning.”

Shenyang Ruifeng Machinery Ltd ligger i Shenyang City i den kinesiska provinsen Liao Ning, ungefär 500 km norr om Peking. Bolaget har en årlig omsättning på omkring MSEK 100. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För ytterligare information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2007 kl. 09:00.