Magasinet Achieve

Achieve är Atlas Copco-Gruppens årliga tidskrift. Magasinet innehåller intressanta exempel på vår innovativa anda och hur den präglar allt vi gör.