Utdelning SEK 3.50

Det slutliga ställningstagandet om det föreslagna andra utdelningstillfället (3,50 kronor) kommer att senareläggas tills konsekvenserna av corona pandemin bättre kan överblickas.

Handel utan rätt till utdelning: 23 oktober, 2020

Avstämningsdag: 26 oktober, 2020

Betalning: 29 oktober, 2020