Atlas Copcos kapitalmarknadsdag november 2022

17 nov 2022

Atlas Copco kommer att anordna kapitalmarknadsdag den 17 november 2022 i Stockholm.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copco-gruppens strategi, utveckling och dess globala verksamheter. Från Atlas Copco deltar Mats Rahmström, VD och koncernchef, Peter Kinnart, ekonomi- och finansdirektör, samt affärsområdeschefer. Programmet börjar på morgonen och avslutas senast kl. 17.00. Instruktioner för anmälan och mer detaljerad information kommer att distribueras närmare eventet.