Hans Ola Meyer

Hans Ola Meyer anställdes 1978 för att arbeta med Gruppens redovisning och ekonomi. Han flyttade senare till Ecuador som ekonomichef. Mellan 1984 och 1991 hade han olika befattningar på Penningmarknadsmäklarna. Han återvände till Atlas Copco 1991 som ekonomichef i Spanien. 1993 blev han finansdirektör i Atlas Copco AB och medlem av koncernledningen.

  • Befattning: Ekonomi- och finansdirektör
  • Född: 1955
  • Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
  • Nationalitet: Svensk
  • Anställningsår: 1991
  • Externa uppdrag: Styrelseledamot i Upplands Motor Holding AB och Electrolux Professional AB.

Ersättning och innehav

  • Innehav i Atlas Copco AB: 7 686 A-aktier, 35 321 B-aktier och 53 976 personaloptioner