Tina Donikowski

 • Befattning: Styrelseledamot
 • Född: 1959
 • Utbildning: Civilingenjörsexamen från universitetet Gannon, USA
 • Nationalitet: Amerikansk
 • Invald år: 2017
 • Externa uppdrag: Styrelseledamot i Circor International, Inc., TopBuild, Advanced Energy och Eriez Manufacturing Co.
 • Principal work experience and other information: Vice President för Global Locomotive Business, Propulsion Business, Six Sigma Quality Leader, samt chef för eftermarknad, försäljning och service. Samtliga befattningar inom GE Transportatio

Närvaro

 • Styrelsenärvaro: 8 av 8
 • Årsstämma: Ja

Oberoende

 • Till Atlas Copco och dess ledning: Ja
 • Till större aktieägare: Ja

Ersättning och innehav

 • Total ersättning: 735 KSEK (2019)
 • Innehav i Atlas Copco AB: 4 093 syntetiska aktier