Tina Donikowski

Foto för nedladdning 38 kB, jpeg document

Tina Donikowski

 • Befattning: Styrelseledamot
 • Född: 1959
 • Utbildning: Civilingenjörsexamen från universitetet Gannon, USA
 • Nationalitet: Amerikansk
 • Invald år: 2017
 • Externa uppdrag: Styrelseledamot i Circor International, Inc och Eriez Manufacturing Co.

Närvaro

 • Styrelsenärvaro: 4 av 9, full närvaro sedan hon valdes in vid bolagsstämman i april 2017.
 • Årsstämma: Ja

Oberoende

 • Till Atlas Copco och dess ledning: Ja
 • Till större aktieägare: Ja

Ersättning och innehav

 • Total ersättning: 578 KSEK (2017)
 • Innehav i Atlas Copco AB: 1 004 syntetiska aktier, 31 december 2017