Staffan Bohman

 • Befattning: Styrelseledamot
 • Född: 1949
 • Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och Stanford Executive Program, USA.
 • Nationalitet: Svensk
 • Invald år: 2003
 • Externa uppdrag: Styrelseordförande i Electrolux AB, Tysk-Svenska Handelskammaren och Institutet för Näringslivsforskning. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
 • Principal work experience and other information: Koncernchef för Sapa AB, Gränges AB och DeLaval AB.

Närvaro

 • Styrelsenärvaro: 12 av 12
 • Årsstämma: Nej

Oberoende

 • Till Atlas Copco och dess ledning: Ja
 • Till större aktieägare: Ja

Ersättning och innehav

 • Total ersättning: 1 131 KSEK (2020)
 • Innehav i Atlas Copco AB: 10 000 A-aktier, 40 000 B-aktier, 2 721 syntetiska aktier