Staffan Bohman

 • Befattning: Styrelseledamot
 • Född: 1949
 • Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och Stanford Executive Program, USA.
 • Nationalitet: Svensk
 • Invald år: 2003
 • Externa uppdrag: Styrelseordförande i Electrolux AB, IPCO AB, Upplands Motor Holdings AB och Tysk-Svenska Handelskammaren. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Närvaro

 • Styrelsenärvaro: 7 av 7
 • Årsstämma: Ja

Oberoende

 • Till Atlas Copco och dess ledning: Ja
 • Till större aktieägare: Ja

Ersättning och innehav

 • Total ersättning: 1 164 KSEK (2018)
 • Innehav i Atlas Copco AB: 10 000 A-aktier, 40 000 B-aktier, 1 349 syntetiska aktier