Olle Magnusson

  • Befattning: Suppleant till Mikael Bergstedt
  • Född: 1953
  • Nationalitet: Svensk
  • Invald år: 2018
  • Externa uppdrag: Unionen Vice ordförande Atlas Copco

Närvaro

  • Styrelsenärvaro: 3 av 7, full närvaro sedan de valdes in.