Jan Larsson

  • Befattning: Suppleant till Benny Larsson
  • Född: 1969
  • Nationalitet: Svensk
  • Invald år: 2018
  • Externa uppdrag: Styrelseledamot i verkstadsklubben Atlas Copco Tierpverken, IF Metall

Närvaro

  • Styrelsenärvaro: 3 av 7, full närvaro sedan de valdes in.