Årsstämma 2018

24 april 2018

Atlas Copcos årsstämma hölls den 24 april 2018 på Aula Medica, Nobels väg 6 i Solna.

Mats Rahmström, VD och koncernchef, anförande på årsstämman den 24 April 2018

 • Presentation 2018 Engelska 8.6 MB, PDF
 • Protokoll årsstämma 2018 245.4 kB, PDF
 • 20180424 Rapport från Atlas Copcos årsstämma 2018 128.4 kB, PDF
 • Kallelse till årsstämma i Atlas Copco AB 112.6 kB, PDF
 • Punkt 8 - Informationsbroschyr Epiroc 1.5 MB, PDF
 • Punkt 8 - Revisorns yttrande enligt 18 kap aktiebolagslagen över styrelsens förslag till utdelning 556.7 kB, PDF
 • Punkt 8, 13 och 15 - Styrelsens yttrande utdelning återköp av egna aktier och minskning av aktiekapitalet 30.5 kB, PDF
 • Punkt 9 - Förslag till Styrelse 103.6 kB, PDF
 • Punkt 9 - Valberedningens motiverade yttrande avseende Styrelse 15.7 kB, PDF
 • Punkt 11 - Valberedningens förslag avseende syntetiska aktier 34 kB, PDF
 • Punkt 12 - Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen efterlevnad av riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare 571.1 kB, PDF
 • Punkt 12 - Utvärdering av ersättningspolicy 2017 26.9 kB, PDF
 • Punkt 14 - Epiroc AB Styrelsens yttrande återköp av egna aktier 136 kB, PDF
 • Punkt 15 - Informationsbroschyr aktiesplit och automatisk inlösen 1.6 MB, PDF
 • Punkt 15 - Revisorns yttrande enligt 20 kap 8 § andra stycket aktiebolagslagen och enligt 20 kap 14 § aktiebolagslagen 634.7 kB, PDF
 • Årsredovisning inkl hållbarhetsredovisning och rapport om koncernens styrning 2017 6.4 MB, PDF