Strategi

Vår strategi för hållbar lönsam tillväxt har fem pelare som styr vårt arbete och, tillsammans med våra prioriteringar, säkerställer Atlas Copcos långsiktiga framtid.

Närvaro

Närvaro betyder att vi finns där våra kunder finns och när de behöver oss. Vi är verksamma i fler än 180 länder. Men närvaro handlar inte bara om geografi, utan också om att finnas i rätt marknadssegment med de bästa produkterna och det bästa serviceerbjudandet.

Innovation

Våra innovativa produkter och tjänster ökar våra kunders produktivitet och konkurrenskraft och minskar samtidigt deras miljöpåverkan. Vi gör stora investeringar i forskning och utveckling och vi lanserar ständigt nya produkter och tjänster som ger ökad tillförlitlighet, ergonomi, säkerhet och energieffektivitet.

Läs mer om innovation

Service

Idag har vi fler medarbetare som arbetar med tjänster än med tillverkning, med särskilda serviceorganisationer för vart och ett av våra affärsområden. Vi erbjuder service och underhåll av kunniga tekniker och samarbetar med våra kunder för att ytterligare förbättra produkter och tjänster.

Effektivitet

Industriföretag måste snabbt kunna anpassa verksamheten för att förbli konkurrenskraftiga. Vi söker ständigt efter nya sätt att förkorta ledtider och minska vår miljöpåverkan. Vi är dessutom experter på att hjälpa våra kunder att minimera sitt eget miljöavtryck.

Läs mer om effektivitet

Medarbetare

Världens bästa strategi kräver kunniga människor som kan förverkliga den. Vi är stolta över vår mångfald och investerar ständigt i att utveckla nya talanger. Löpande utbildnings- och stödåtgärder omvandlar snabbt kompetens till resultat. Vi strävar alltid efter att förbättra oss så att vi kan fortsätta tillfredsställa våra kunders behov.