Våra värderingar

Vi växer både organiskt och genom förvärv. För att skapa en enhetlig kultur använder vi sedan tjugo år Atlas Copco-boken, som beskriver vår strategi, ledarskapsmodell och våra värderingar.

Nya marknader och förvärv innebär nya kollegor. Oavsett var vi arbetar och hur länge vi varit anställda går vi alla igenom Atlas Copco-boken, som förklarar vårt uppdrag, vår vision, vår strategi och vår kultur.

Atlas Copcos bokcirklar

Atlas Copco-bokens budskap sprids genom bokcirklar. Företagets VD startar processen genom att hålla en cirkel med ledningsgruppen och därefter genomför var och en samma process med sina direktrapporterande. Cirklarna fortsätter så tills alla i företaget har tagit del av innehållet.