Vision och strategisk inriktning

Atlas Copcos vision är att vi vill vara First in Mind – First in Choice. Det innebär att vi är det bolag som våra kunder, medarbetare och andra viktiga målgrupper tänker på först och sedan också väljer. Vårt uppdrag är att leverera hållbar, lönsam tillväxt. Det innebär att vi gör allt vi kan för att skapa varaktiga resultat med ansvarsfull användning av alla resurser.

För att kunna fortsätta leverera hållbar och lönsam tillväxt, har vi definierat ett antal målsättningar inom sex strategiska fokusområden - lönsamhet, medarbetare, etik, produkt och service, miljö samt säkerhet och välbefinnande.

Läs mer om de specifika målen inom varje fokusområde och hur vi mäter våra framsteg här.

Atlas Copco six focus areas

Våra fem strategiska pelare för tillväxt

People in Atlas Copco

Medarbetare

Vi attraherar och utvecklar kvalificerade och motiverade medarbetare och skapar goda förutsättningar för kontinuerligt lärande och en intressant och givande anställning.

Innovation

Våra investeringar i forskning och utveckling leder till innovativa produkter, tjänster och service som skapar unikt mervärde för våra kunder. Besök vår innovationssida.
Innovation at Atlas Copco
People in Atlas Copco

Närvaro

Vi eftersträvar att alltid finnas nära och vara tillgängliga för våra kunder både genom vår globala närvaro och genom våra värdeskapande produkter och tjänster.

Effektivitet

Vi drivs av en vilja till förändring och innovation. Vi förbättrar ständigt verksamhetens resultat genom effektiv och ansvarsfull användning av alla resurser.
Technician at work
service technician in the field

Service

Service är en viktig del av vårt erbjudande och vi eftersträvar att utöka servicegraden och bredda vårt serviceerbjudande så att vi säkerställer en hög produktivitetsgrad och nöjda kunder.
Våra tre kärnvärden - engagemang, samverkan och innovation beskriver vår gemensamma värdegrund och hur vi agerar gentemot varandra och i våra relationer gentemot kunder och andra externa relationer. Besök vår karriärsida för att få veta mer om vår kultur och våra värderingar.

En decentraliserad bolagsstruktur med fyra affärsområden

Atlas Copco har en decentraliserad företagsstruktur som spänner över fyra affärsområden. Varje affärsområde har ett övergripande ansvar för att utveckla verksamheten, implementera mål och strategier samt att uppnå hållbar, lönsam tillväxt.

Affärsområdena är indelade i ett antal divisioner. Divisionerna agerar som egna operativa enheter, var och en ansvarig för ett definierat produktområde. Varje division ansvarar för produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning. En eller flera servicedivisioner hanterar affärsområdets serviceerbjudande och relaterade produkter och tjänster. Divisionernas verksamhet bedrivs vanligtvis genom marknadsbolag och produktbolag.
Structure of the Atlas Copco Group.
Läs mer om våra fyra affärsområden nedan:
Female hiker walking with backpack

Kultur och värderingar

Hur är det att arbeta på Atlas Copco? Hur är arbetsklimatet, kulturen och vilka värderingar finns?

Lär dig mer här

Loading...