Strategi och prioriteringar

Atlas Copcos uppdrag är att leverera hållbar, lönsam tillväxt. Det innebär att vi hanterar vår verksamhet, våra resurser och medarbetare på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Strategi

Vår strategi för hållbar lönsam tillväxt gör oss konkurrenskraftiga och innovativa, och säkerställer att vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt sätt. Strategin består av fem pelare som beskriver vad vi gör. De kompletteras av fokusområden som inkluderar mål .

Läs mer om vår strategi

Våra mål

Vi konsulterar regelbundet våra intressenter angående ämnen de anser viktiga och områden i vilka Atlas Copco påverkar samhället, ekonomin och miljön. Vi använder denna information när vi granskar och sätter våra koncernmål.

Läs mer om strategin inom varje affärsområde:

Kultur och värderingar

Atlas Copco-boken beskriver vår strategi, kultur, ledarskapsmodell och våra värderingar.

Läs mer om vår kultur

Loading...