Strategi och prioriteringar

Atlas Copcos vision är att vara det bolag som kunder, medarbetare och andra målgrupper tänker på först och sedan också väljer.

Atlas Copcos uppdrag är att leverera hållbar lönsam tillväxt. Det innebär att vi hanterar vår verksamhet, våra resurser och medarbetare på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Strategi

Vår strategi för hållbar lönsam tillväxt gör oss konkurrenskraftiga och innovativa, och säkerställer att vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt sätt. Strategin består av fem pelare som beskriver vad vi gör. De kompletteras av fem prioriteringar, som säkerställer att strategin är hållbar och långsiktig.

Läs mer om vår strategi

Prioriteringar

Vi har identifierat fem strategiska pelare för hållbar, lönsam tillväxt. För att säkerställa att de verkligen är hållbara och att vi levererar resultat i många år framöver har vi även fem prioriteringar som vägleder oss i vårt dagliga arbete. Strategin är vad vi gör, prioriteringarna är hur vi gör det.

Läs mer om våra prioriteringar

Läs mer om strategin inom varje affärsområde:

Kultur och värderingar

Atlas Copco-boken beskriver vår strategi, kultur, ledarskapsmodell och våra värderingar.

Läs mer om vår kultur

Loading...