Verksamhetsoptimering

Vi söker ständigt efter nya sätt att göra vår verksamhet mer effektiv. Det kan handla om allt från nya sätt för medarbetare att samarbeta till nytänkande runt hur vi gör affärer. Det handlar också om att förkorta ledtider och säkerställa hälsa och säkerhet på våra arbetsplatser.

Resursutnyttjande och effektivitet

Vi lever i en tid när marknader och affärsförutsättningar står under ständig förändring. En viktig nyckel till framgång är att bibehålla en flexibel och anpassninsbar verksamhetmodell. Ständiga förbättringar inom produktion, logistik och organisationsflöden innebär fördelar både för oss och för våra kunder. Genom att ständigt se över vår verksamhet och vara lyhörda gentemot kunder och andra samarbetspartners säkerställer vi en långsiktig lönsamhet och stabililitet.

LEAN som tillverkningskoncept

Atlas Copco använder sig av LEAN som tillverkningskoncept. Det hjälper oss att att uppnå ett optimalt resursutnyttjande, eliminera spill från produktionsprocessen och hjälper oss att hålla vad vi lovar.

Digitalisering

Vi digitaliserar vår verksamhet överallt där det är möjligt och där det ökar vår servicegrad gentemot kunder och affärspartners . Två exempel på detta är vårt marknadsledande utvecklingsarbete inom Smartlinksystemen för fjärrövervakning av kompressorinstallationer.

Hälsa och säkerhet

Att ha friska och motiverade medarbetare är av avgörande betydelse för oss och vi investerar kontinuerligt i deras säkerhet och välmående. Verksamhetsoptimering innebär här att vi tillhandahåller en säker arbetsmiljö för alla våra kollegor. Vi har en nollvision och arbetar aktivt för att helt eliminera alla arbetsrelaterade olyckor.

Transparens och uppföljning

Vi tror att det som mäts blir gjort och vårt transparenta rapporteringssystem med tydliga nyckeltal möjliggör en kontinuerlig och noggran uppföljning av verksamhet och resultat.