Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Atlas Copcos rapport för andra kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 15 juli

14 juni 2016

Stockholm den 14 juni 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, kommer att publicera rapporten för andra kvartalet fredagen den 15 juli cirka kl 12.00. En telefonkonferens hålls kl 15:00.

Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Telefonkonferensen, som kommer att hållas på engelska, inleds med en kort presentation av rapporten, vilken sedan följs av en frågestund.

Telefonkonferensen sänds även på webben i realtid. Besök vår hemsida www.atlascopcogroup.com/investor-relations för internetlänk till webbsändningen och presentationsmaterial.

Telefonnumret till konferensen är: 08 566 426 90

Webbsändningen och den inspelade presentationen kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida efter telefonkonferensen.

Välkomna!

Mattias Olsson

Chef Investerarrelationer

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda.