Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Atlas Copco rapport för andra kvartalet 2015

16 juli 2015

Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa

Marknadsutsikter på kort sikt

Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas öka något.


Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 28 april 2015):

Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas öka något. 

För mer information kontakta:


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.