Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Atlas Copcos årsredovisning har idag publicerats

13 mars 2014

Stockholm den 13 mars 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har idag publicerat sin årsredovisning för 2013 på Gruppens webbplats. Årsredovisningen integrerar ekonomisk, hållbarhets- och bolagsstyrningsinformation, och speglar Atlas Copcos mål att skapa hållbar, lönsam utveckling.

Årsredovisningen kan laddas ned från Atlas Copcos webbplats: www.atlascopco.se/ir .


Den tryckta versionen kommer att distribueras i slutet av mars.


För mer information kontakta:  Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda.