Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Sune Carlsson lämnar Atlas Copcos styrelse 2014

18 december 2013

Stockholm den 18 december 2013: Sune Carlsson, ordförande i Atlas Copco AB:s styrelse, har avböjt omval vid årsstämman 2014. Valberedningen har för avsikt att föreslå Hans Stråberg, vice ordförande, till ny styrelseordförande.

Sune Carlsson har varit medlem i Atlas Copcos styrelse sedan 1997 och dess ordförande sedan 2003. Hans Stråberg invaldes i styrelsen 2013 och är dess vice ordförande.


Valberedningens förslag kommer att publiceras den 21 mars 2014, i kallelsen till årsstämman.


För ytterligare information kontakta:  


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.