Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 20 november 2013

19 mars 2013

Stockholm den 19 mars 2013: Atlas Copco anordnar sin årliga kapitalmarknadsdag den 20 november 2013 i Stockholm.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copco-gruppens strategi och utveckling och dess globala verksamheter. Kapitalmarknadsdagen hålls i närheten av Atlas Copcos huvudkontor i Sickla, utanför Stockholm.Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör, affärsområdeschefer och andra medlemmar ur koncernledningen.Instruktioner för anmälan och mer detaljerad information kommer att distribueras innan kapitalmarknadsdagen.


För ytterligare information kontakta:

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.