Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 15 november 2012

20 september 2012

Stockholm den 20 september 2012: Atlas Copco bjuder in investerare, analytiker och ekonomijournalister till sin årliga kapitalmarknadsdag som hålls den 15 november 2012 i Örebro.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering om Atlas Copco-gruppens strategi och utveckling. Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör, Bob Fassl, affärsområdeschef för Gruv- och bergbrytningsteknik, Mats Rahmström, affärsområdeschef för Industriteknik samt andra medlemmar ur koncernledningen.Dagen inkluderar presentationer samt ett fabriksbesök på affärsområdet Gruv- och bergbrytningstekniks anläggning i Örebro. Vänligen registrera deltagande senast den 26 oktober på www.atlascopco.com/CMD2012 , där det också finns program och ytterligare information. Vänligen notera att antalet deltagare är begränsat.

För ytterligare information kontakta:


Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.

  • 120920 -sv- CMD 2012 inbjudan 11.8 kB, PDF