Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Atlas Copco säljer finansiella tillgångar

20 augusti 2012

Stockholm den 20 augusti 2012: Atlas Copco Customer Finance har sålt en portfölj bestående av finansierings- och leasingkontrakt, hänförliga till kundfinansiering, till en oberoende bank. Värdet på portföljen uppgår till omkring MSEK 1 400 och en bokföringsmässig vinst på omkring MSEK 100 uppstår i samband med affären, vilket kommer att redovisas i det tredje kvartalet 2012.

Vinsten från transaktionen redovisas i rörelseresultatet under Gruppgemensamma funktioner/elimineringar.

För ytterligare information kontakta:


Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.

  • 120820 -sv- Sale of financial assets 10.8 kB, PDF