Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Atlas Copco slutför förvärvet av Ekomak

2 augusti 2012

Stockholm den 2 augusti 2012: Atlas Copco har slutfört förvärvet av Ekomak, en turkisk tillverkare av industriella skruvkompressorer.

Ekomak hade intäkter de senaste 12 månaderna på MEUR 23 (cirka MSEK 200) och omkring 160 anställda. I Turkiet utvecklar, tillverkar och säljer företaget stationära oljesmorda skruvkompressorer med variabel varvtalsstyrning som tillval. Ekomak har även egna sälj- och serviceverksamheter i Ryssland och Tyskland, samt ett nätverk av distributörer för andra länder.

Ekomak ingår i divisionen Industrial Air inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik.

För ytterligare information kontakta:

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com .

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.

  • 120802 -sv- Closing of Ekomak 12.1 kB, PDF