Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Atlas Copcos rapport för andra kvartalet 2011

18 juli 2011

Rekord i orderingång, intäkter och rörelseresultat

Marknadsutsikter på kort siktDen totala efterfrågan på Gruppens produkter och tjänster väntas ligga kvar på nuvarande höga nivå.

För ytterligare information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.

  • Microsoft Word - 110718-s-Q2.doc 169.7 kB, PDF