Atlas Copco slutför J.C. Carter-förvärv

7 mars 2011

Stockholm den 7 mars 2011: Atlas Copco Mafi-Trench LLC i USA har slutfört förvärvet av pumpverksamheten från J.C. Carter LLC, med huvudkontor i Kalifornien i USA.

J.C. Carter är en ledande tillverkare av kryogeniska nedsänkta motorpumpar, som har många användningsområden på den växande naturgasmarknaden. Produkterna används främst vid återförgasning och bearbetning av flytande naturgas, samt vid kondenseringsanläggningar. Under 2009 hade företaget cirka 70 anställda och en omsättning på cirka MUSD 25 (MSEK 175).

Den förvärvade verksamheten kommer att bli en del av Atlas Copcos division Gas and Process.

För ytterligare information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

  • 110307 -sv- Atlas Copco closes JC Carter acquisition 12.7 kB, PDF