Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Atlas Copcos årsredovisning har idag publicerats

25 mars 2008

Stockholm den 25 mars 2008: Atlas Copcos årsredovisning har idag publicerats på Gruppens hemsida. Dokumentet inkluderar även Atlas Copcos hållbarhetsredovisning och rapport om koncernens styrning.

Årsredovisningen kan laddas ned från Atlas Copcos hemsida: www.atlascopco.com/ir .Distributionen av den tryckta versionen påbörjas idag.Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2008, kl 08:45.


För ytterligare information kontakta:

Love Liman, tf presschef


08 743 8060 eller 073 231 8060