Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Finansiell information från Atlas Copco 2008

13 december 2007

Stockholm den 13 december 2007: Nästa år publicerar Atlas Copco-gruppen finansiell information följande datum:

    20084 februariBokslutskommuniké 2007
Q4 – fjärde kvartalets resultat 2007 24 aprilÅrsstämma
Q1 – första kvartalets resultat 2008
  18 juliQ2 – andra kvartalets resultat 2008 23 oktoberQ3 – tredje kvartalets resultat 200820092 februariBokslutskommuniké 2008
Q4 – fjärde kvartalets resultat 2008Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december, 2007, kl 09:30.För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060
Ingrid Andersson, Chef för investerarrelationer 
08 743 8290 eller 070 497 8290