Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Finansiell information från Atlas Copco 2007

12 december 2006

Stockholm den 12 december 2006: Nästa år publicerar Atlas Copco-gruppen finansiell information följande datum:

20071 februariBokslutskommuniké 2006 
Q4 – fjärde kvartalets resultat 2006 26 aprilBolagsstämma 2007
Q1 – första kvartalets resultat 2007 
  16 juliQ2 – andra kvartalets resultat 2007 24 oktoberQ3 – tredje kvartalets resultat 200720084 februariBokslutskommuniké 2007
Q4 – fjärde kvartalets resultat 2007

 För ytterligare information kontakta:Mattias Olsson, chef för investerarrelationer
08 743 8291 eller 070 518 8291
Joanna Canton, Presschef
+44 (0)1442 22 23 12 eller +44 (0)7971 65 01 15