Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 14 november 2017

14 november 2017

Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, anordnar sin årliga kapitalmarknadsdag den 14 november 2017 i Stockholm.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copco-gruppens strategi, utveckling och dess globala verksamheter.

Det kommer även ges en uppdatering kring förslaget att dela Gruppen i en industriell del och en gruv/anläggningsdel och sedermera distribuera och börsnotera gruv/ anläggningsdelen. Beslutet avseende delningen kommer att fattas på årsstämman 2018.

Från Atlas Copco deltar Mats Rahmström, VD och koncernchef från den 27 april 2017, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör, affärsområdeschefer och övriga medlemmar ur koncernledningen.

Programmet börjar på morgonen och avslutas senast kl. 17.00. Instruktioner för anmälan och mer detaljerad information kommer att distribueras innan kapitalmarknadsdagen.