Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 14 november 2017

14 november 2017

Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, bjuder in investerare, analytiker, ekonomijournalister och andra nyckelintressenter till sin årliga kapitalmarknadsdag som hålls den 14 november 2017, i Stockholm.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copco-gruppens strategi och utveckling samt dess globala verksamheter. Denna gång anordnas kapitalmarknadsdagen nära Atlas Copcos huvudkontor i Sickla/Stockholm. Dagen kommer att ge deltagarna en djupare inblick i affärsområdena Industriteknik, Vakuumteknik, Gruv- och bergbrytningsteknik, samt en uppdatering angående den föreslagna delningen av bolaget.

Från Atlas Copco deltar VD och koncernchef Mats Rahmström, ekonomi- och finansdirektör Hans Ola Meyer, affärsområdeschefer samt övriga medlemmar ur koncernledningen.

Vänligen registrera ditt deltagande senast den 31 oktober på www.atlascopcogroup.com/CMD2017 där det också finns program och ytterligare information. Vänligen observera att antalet deltagare är begränsat.

Webbsändning samt presentationer från Kapitalmarknadsdagen 2016